Dobromil Suchý

Diplomová práce

Mzdové genderové nerovnosti na příkladu trhu práce v USA

Analysis of the Gender Pay Gap on the Example of the US Labor Market
Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje analýze genderových mzdových nerovností na příkladu trhu práce v USA. V teoretické části jsou představeny teorie vysvětlující genderové rozdíly. V metodologické části je popsán zdroj dat a způsob výběru respondentů pro další analýzu. Dále jsou zde sestaveny ekonometrické modely, využité v dalších částech práce. V praktické části jsou analyzovány genderové rozdíly ve vybraných …více
Abstract:
This thesis deals with the analysis of gender wage inequality on the example of the US labor market. The theoretical part presents theories explaining gender differences. The methodological part describes the data source and method of selection of respondents for further analysis. There are also constructed econometric models used in other parts of the work. In the practical part are analyzed gender …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2016
  • Vedoucí: Zuzana Dvořáková
  • Oponent: Pavel Cetkovský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/48572

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management