Petra Jeřábková

Bakalářská práce

Letecká doprava a postavení společnosti Travel Service na českém leteckém trhu

Air traffic and the position of Travel Service airline at the Czech air market
Anotace:
Práce je zaměřena na analýzu současného postavení společnosti Travel Service, a.s. na českém a středoevropském leteckém trhu. Stejně tak se snaží vyzdvihnout aspekty, které stály za úspěšným vývojem společnosti až na pozici, ve které se nachází dnes. Teoretická část práce je zaměřena na historii letecké dopravy, členění letecké dopravy a leteckých společností, ale i na letecké aliance a nízkonákladové …více
Abstract:
The thesis analyse the current position of Travel Service, Ltd. at the Czech and central European market and try to point out the main aspects which stood for a successful development of the airline. The theoretical part focuses on history of aviation, structuring of air traffic and airlines, on airline alliances and low-cost airlines. It is also focuses on air traffic in the world, current trends …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 10. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: Martin Vaško
  • Oponent: Barbora Voříšková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/36037

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Cestovní ruch a regionální rozvoj