Theses 

Konzumní hédonismus a hledání štěstí ve společnosti blahobytu – Bc. Kristina Polyakova

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Kristina Polyakova

Diplomová práce

Konzumní hédonismus a hledání štěstí ve společnosti blahobytu

Consuming hedonism and the pursuit of happiness in the welfare society

Anotace: Diplomová práce „Konzumní hédonismus a hledání štěstí ve společnosti blahobytu“ se zabývá zejména pojmy, jako je štěstí, peníze, blahobyt, konzumerismus, minimalismus atd. Snaží se poukázat na problematiku štěstí z mnoha úhlů pohledu, jak se štěstí měří a co jej ovlivňuje. Poukazuje na to, že bohatství nám nezaručí šťastný a spokojený život a že se štěstí zemí nedá měřit výší HDP. Následně práce porovnává dva životní styly, a to konzumní způsob života a minimalistický způsob života. Na základě hloubkových rozhovorů se snaží odpovědět na otázky týkající se štěstí, důležitosti peněz a další.

Abstract: The thesis "Consuming hedonism and the pursuit of happiness in the welfare society" deals with terms such as happiness, money, prosperity, consumerism, minimalism and others. It tries to point out the issue of happiness from many points of view, how happiness is measured and what influences it. It points out that wealth does not guarantee a happy and satisfied life and that the happiness of countries cannot be measured by GDP. Subsequently, the work compares two lifestyles to each other, the consumer lifestyle and the minimalist lifestyle. Using in-depth interviews it tries to answer questions about happiness, the importance of money and more.

Klíčová slova: Štěstí, hédonismus, minimalismu, blahobyt, honba za štěstím, konzumerismus, konzument, spotřeba.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. František Zich, DrSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 22:52, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz