Bc. Petra Dobišová

Master's thesis

Kongresový cestovní ruch v České republice a ve Francii

Congress Tourism in the Czech Republic and France
Abstract:
Předmětem diplomové práce „Kongresový cestovní ruch v České republice a ve Francii“ je zmapování situace kongresového cestovního ruchu ve zmíněných zemích a jejich hlavních městech, jakožto významných centrech kongresového cestovního ruchu. Nejprve je definován pojem kongresový cestovní ruch a jsou představena jeho specifika, funkce a přínosy. Následuje představení mezinárodních organizací, které se …more
Abstract:
The subject of the submitted master thesis “Congress Tourism in the Czech Republic and France” is to analyse the situation of congress tourism in these countries and their capitals, as important congress tourism centres. Firstly, the definition of congress tourism is presented as well as its specificities, functions and benefits, followed by presentation of international associations engaged in congress …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2016
  • Supervisor: Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Vilém Pařil, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta