Ing. Aliaksandra Harbachova

Diplomová práce

Analýza organizace cestovního ruchu ve vybrané zemi

The analysis of tourism organisation in a selected country
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na analýzu a hodnocení organizací cestovního ruchu v Sibiřském federálním okruhu Ruské federace. Cílem dané práce je proanalyzovat organizaci a řízení cestovního ruchu v Sibirském federálním okruhu a jednotlivé kongresové organizací Ruské federace a navrhnout model OCR na příkladu Tomské oblasti. Teoretická část je věnována vysvětlení pojmů cestovního ruchu, jako jsou destinace …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on the analysis and evaluation of tourism organizations in the Siberian Federal District (SFO) of the Russian Federation. The aim of this work is to analyze the organization and management of tourism in the Siberian Federal District and the individual congress organizations of the Russian Federation and to design tourism organizations (TO) model on the example of the Tomsk …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 12. 2020
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/m8p6x/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2021
  • Vedoucí: Ph.D. Consuelo Honajzrová Banús
  • Oponent: doc. Ing. Josef Vlček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Hotelnictví, cestovní ruch a marketing / Management destinace cestovního ruchu