Bc. Nicolette Smatanová

Bakalářská práce

Moderní technologie v ubytovacích zařízeních

Modern Technology in Accommodation Facilities
Anotace:
Bakalářská práce na téma Moderní technologie v ubytovacích zařízeních je zaměřena na moderní technologie využívané v hotelnictví. Práce je rozdělena do tří částí. První část je teoretická část, která se zabývá v první řadě ubytovacím zařízením, jejich kategorizací a klasifikací a pojmem hotel. Dále se zaměřuje na jednotlivé průmyslové revoluce a na koncept Průmysl 4.0. Na závěr se věnuje obecně moderním …více
Abstract:
The bachelor thesis has the topic Modern Technology in Accommodation Facilities is focused on modern technologies used in the hospitality. The thesis is divided into three parts. The first part is the theoretical part that deals primarily with accommodation facilities, their categorization and classification and the concept of a hotel. It also focuses on individual industrial revolutions and the concept …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 6. 2023
Identifikátor: https://is.ucp.cz/th/hdggh/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2023
  • Vedoucí: Ing. Petr Studnička, PhD.
  • Oponent: Ing. Štěpán Chalupa, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o.

University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o.

Bakalářský studijní program / obor:
Hotelnictví, cestovní ruch a marketing / Cestovní ruch