Bc. Pawel Grzegorczyk

Diplomová práce

Trans-Eurasian Security System and Zbigniew Brzezinski's Impact on Security Futorology\nl{}

Trans-Eurasian Security System and Zbigniew Brzezinski's Impact on Security Futorology\nl{}
Abstract:
The aim of this thesis is to see and understand how geopolitics has been evolving. The strongest player ? United States ? tries to enter Eurasian ?chessboard? in order to keep peace and stability in the world. A new power is emerging on the Far East, which soon could become the prime superpower. Middle East region is being torn apart by Arab Spring and it seems that only the strongest countries, working …více
Abstract:
Cílem teto práce je uvidět a pochopit jak funguje geopolitika a jak se v průěhu let menila. Nejsilnější hráč ? Spojené státy ? snaži se vstoupit na Evroasijskou Šachovnici pro udržení míru a stability ve světě. Nová sila se objevuje na dálném východě, který se brzy muže stát světovou supervelmoci. Střední východ je roztrhán Arabském jarem a zda se, že jenom spolupracující nejsilnější země, které se …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2013
Zveřejnit od: 3. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Vladimír Laucký

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Grzegorczyk, Pawel. Trans-Eurasian Security System and Zbigniew Brzezinski's Impact on Security Futorology\nl{}. Zlín, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.6.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 6. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.