Michal NOVOTNÝ

Diplomová práce

Spojené státy americké a ukončení japonské izolace

The United States and the End of Japanese Isolation
Anotace:
Cílem předkládané diplomové práce je analýza vlivu Spojených států amerických na ukončení japonské izolace. Největší pozornost je přitom věnována komodoru Matthewovi Calbraithovi Perrymu a jeho expedici, která byla vyslána do Japonska v roce 1853, aby navázala diplomatické a obchodní vztahy s izolovanou zemí. Předkládána práce je členěna chronologicky do tří kapitol, přičemž je popsána vnitropolitická …více
Abstract:
The aim of this Master's thesis is to examine the role of the United States on the end Japanese isolation. The main attention is paid to Commodore Matthew Calbraith Perry and his expedition, which was sent to Japan in 1853 in order to establish diplomatic and trade relations with the isolated country. The presented work is divided chronologically into three chapters, describing the domestic political …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Roman Kodet, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVOTNÝ, Michal. Spojené státy americké a ukončení japonské izolace. Plzeň, 2021. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/