Mgr. Michal Hahn

Bakalářská práce

Politický přístup ke komunitním rádiím: komparace situace v České republice a Slovinsku

Political approach to community radios: comparison of situation in the Czech Republic and Slovenia
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je komparace politického prostředí České republiky a Slovinska v souvislosti s opatřením komunitních rádií. Teoretická část vymezuje modely mediálního systému, funkce a definice komunitních médií a přístupy k regulaci masových prostředků komunikace. V empirické části práce jsou popsány situace zkoumaných zemí se zaměřením na mediální systém a zákony, vývoj a existenci komunitních …více
Abstract:
The object of this thesis is the comparison of Czech and Slovenian political environment related to community radios. Theoretical part specifies models of media system, functions and definitions of community media and ways of mass media regulations. An empirical part follows with a description of the situation in the two countries, concentrating especially on the media system and laws, development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2016
  • Vedoucí: doc. MgA. Jan Motal, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií