Barbora Vargová

Bachelor's thesis

Comparing the level of awareness of Chinese human rights between the inhabitants of the Czech Republic and the Slovak Republic

Porovnanie miery povedomia o čínskych ľudských právach medzi obyvateľmi Českej republiky a Slovenskej republiky
Abstract:
Hlavným cieľom diplomovej práce je predovšetkým pohľad na úroveň informovanosti slovenských a českých občanov o ľudských právach v Číne. Tiež určuje, ako vnímajú ľudské práva v Číne a dôvody, prečo je ich pohľad odlišný. Zachytáva aj súčasné vzťahy Slovenskej a Českej republiky v závislosti s Čínou. V neposlednom rade aj pohľad do histórie. Výsledkom porovnávania je monitorovanie fungovania režimov …more
Abstract:
The main aim of the thesis focuses primarily on the level of awareness among Slovak and Czech citizens regarding to the human rights in China. It also determines how they perceive these human rights in China and the reasons why is their perspective different. It also captures current relations of Slovak and Czech in connection with China and offers a glimpse into history. The result of the comparison …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2020

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Ing. Richard Turcsányi, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií