Bc. Michal Zemaník

Diplomová práce

Slovenská republika pred Európskym súdom pre ľudské práva: účinky na demokratizáciu?

Slovak Republic before the European Court of Human Rights: effects on democratization?
Abstract:
The purpose of this diploma thesis is to find out whether the European Court of Human Rights exercises any democratization effects on post-autocratic Council of Europe member states through its judgements. The ECHR oversees the compliance of the member states with the European Convention on Human Rights and its judgements are binding. Some of the breaches of the Convention are of a systemic nature …více
Abstract:
Predkladaná diplomová práca sa snaží zistiť, či rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva majú demokratizačné účinky na post-autokratické členské krajiny Rady Európy. Európsky súd pre ľudské práva dohliada na dodržiavanie Európskeho dohovoru o ľudských právach a jeho rozsudky sú pre štáty záväzné. Niektoré porušenia Dohovoru majú systémový charakter, ktorý môže byť odstránený len všeobecnými opatreniami …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Ľubomír Majerčík, LL.M.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Jiří Baroš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií