Theses 

Dopady vízové politiky EU na incoming ČR – Petr Ryšánek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Cestovní ruch

Petr Ryšánek

Diplomová práce

Dopady vízové politiky EU na incoming ČR

Impacts of EU visa policy on incoming of Czech republic

Anotace: Hlavním cílem diplomové práce je zhodnotit dopady vízové politiky Evropské unie na příjezdový cestovní ruch České republiky. Pro dosáhnutí prvotního cíle byly vymezeny dílčí cíle, ke kterým patří porovnání ukazatelů příjezdového cestovního ruchu České republiky před a po vstupu do Schengenského prostoru a vyčíslení ekonomického dopadu uplatňované vízové politiky Evropské unie pro Českou republiku. Diplomová práce je členěna do sedmi kapitol. První tři kapitoly představují teoretickou část, tedy přehled základních pojmů z mezinárodního cestovního ruchu, statistického sledování cestovního ruchu a vízové politiky. Další kapitoly jsou věnovány analýze vlivu vízové politiky EU na vybrané země, jejichž občané mají vízovou povinnost vůči EU. V poslední kapitole jsou vyhodnoceny dosažené výsledky a provedena prognóza situace bez existence společné vízové politiky.

Abstract: The main purpose of the thesis is to evaluate the impacts of EU visa policy on incoming of Czech republic. For achieving this main purpose there were also defined sub-goals, which include comparison of the indicators of inbound tourism in Czech republic before and after joining Schengen Area and assessment of economic impact of applied EU visa policy on Czech republic. The diploma thesis is divided into seven chapters. The first three chapters introduce the theoretical overview of basic terms in the international tourism, statistical monitoring of tourism and visa policy. The next part of the thesis is devoted to analyzing the influence of EU visa policy on selected countries whose nationals require visas to EU. The final chapter appraises the results and brings the forecast of the situation without existence of common visa policy.

Klíčová slova: Incoming, Mezinárodní cestovní ruch, Evropská unie, Vízová politika

Keywords: Incoming, International tourism, European union, Visa policy

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2014
  • Vedoucí: Liběna Jarolímková
  • Oponent: Jiřina Jenčková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/41227

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 22:02, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz