Mariana Fendrychová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Environmentální výukový program. Nejsme tu sami

Anotace:
Absolventská práce se zabývá procesem vytváření environmentálního výukového programu, který je vnímán, jako jeden z prostředků environmentální výchovy. V teoretické části je představena environmentální výchova, její pojetí, směry, cíle a prostředky. Následně se zaměřuje na základní pravidla a metody při vytváření výukového programu. V praktické části je popsán konkrétní program sestavený na základě …více
Abstract:
Graduate thesis examines the process of creating an environmental learning program, which is perceived as one of the means of environmental education. The theoretical section introduces the environmental education, its concepts, directions, goals and resources. Then focuses on the basic rules and methods for creating tutorial. The practical part describes the specific program compiled on the basis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 8. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 10. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Marie Ortová
  • Oponent: Mgr. Michal Pařízek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

vyšší odborný program / obor:
Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální pedagogika a teologie