Mgr. Anna Vymětalová

Diplomová práce

Financial engineering a pricing strukturovaných produktů

Financial engineering and pricing of structured products
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na pricing a financial engineering strukturovaných produktů, jmenovitě bonus certifikátu, jehož bonus mechanismus a výplatní profil umožňuje bariérová opce v jeho struktuře. Důkladně jsou zkoumány metody sestavování i oceňování bonus certifikátů, a to pomocí Blackova-Scholesova přístupu oceňování opcí. Vliv parametrů podkladového aktiva a trhu na cenu down-and-out put …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on pricing and financial engineering of structured products, namely bonus certificate whose bonus mechanism and payoff is functional due to the barrier option in its structure. Structuring and pricing methods of bonus certificate are examined in detail using Black-Scholes approach for option pricing. The change in down-and-out put option or bonus certificate value with respect …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Peter Mokrička, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ing. Karel Urbanovský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance