Mgr. Zdeňka Vávrová

Bakalářská práce

Mykoflóra studie přírodní památky "Háj u Louky"

Fungal flora of natural monument " Háj u Louky"
Anotace:
Háj u Louky nebyl doposud podrobně mykologicky zpracován. Cílem této bakalářské práce je charakteristika studovaného území, přehled nalezených druhů a vyhodnocení těchto sběrů. Celkem jsem v roce2006 na území zaznamenala 113 druhů. Součástí je dokladovýherbář.Práci tvoří úvod, metodika, charakteristika studovaného území avýsledky vlastního terénního výzkumu se závěrem. Studované území je přírodní rezervací …více
Abstract:
The site Háj near Louka has so far not been mycologically studied in detail. The aim of this Bachelor's thesis is to characterise this area, present an overview of the species found and assess these collections. In 2006, a total of 113 species were recorded in the area. The finds are documented with herbarium specimens. The thesis consists of an introduction, working methods, character of the study …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2007
  • Vedoucí: Mgr. Daniel Dvořák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta