Theses 

Návrh optimalizace dopravní infrastruktury ve Zlínském kraji – Ivana Čubová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ivana Čubová

Bakalářská práce

Návrh optimalizace dopravní infrastruktury ve Zlínském kraji

Proposal of Optimalization of Transport Infrastructure in the Zlin Region

Anotace: Bakalářská práce se zabývá dopravní infrastrukturou Zlínského kraje. Je rozdělena na několik částí. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy z oblasti dopravní infrastruktury a jednotlivé členění dopravy. Dále se zde seznamujeme se společenskými dopady dopravy, inteligentními dopravními systémy a s tématem udržitelné dopravy. V praktické části je v úvodu provedena charakteristika Zlínské kraje. Bakalářská práce dále popisuje aktuální stav dopravy na území Zlínského kraje a dle zjištěných informací je sestavena SWOT analýza. Závěr tvoří návrh optimalizace dopravní infrastruktury.

Abstract: The bachelor thesis deals with the transport infrastructure in the Zlín region. It consists of several parts. In the theoretical part, basic concepts from the field of transport infrastructu-re as well as a classification of transport are explained. Furthermore, it focuses on the social impact of transport, the intelligent transport systems and the issue of sustainable transport. The practical part outlines the characteristics of the Zlín region as well as the current state of transport in the territory of the Zlín region. Consequently, SWOT analysis is conducted on the basis of the information gathered. The conclusion of the thesis includes a proposal of optimisation of transport infrastructure.

Klíčová slova: Doprava, dopravní infrastruktura, silniční doprava, železniční doprava, vodní doprava, letecká doprava

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavel Grebeníček, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal2.utb.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=46215 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Čubová, Ivana. Návrh optimalizace dopravní infrastruktury ve Zlínském kraji. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 7. 2019 00:48, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz