Bc. Ivana HALLEROVÁ

Diplomová práce

Hodnocení a hodnota výtvarné práce z pohledu jejího autora v kontextu kultury

Evaluation and value of art work from the perspective of it´s author in the context of culture.
Anotace:
Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na hodnocení výtvarných prací z pohledu autora v kontextu kultury. Cílem diplomového úkolu bylo zkoumat a z didaktického hlediska interpretovat proces usuzování o výtvarné hodnotě díla z hlediska autora díla a kritického posuzovatele díla. Práce je rozdělená na čtyři části, teoretickou, metodickou, praktickou a výzkumnou. V teoretické části jsem se zabývala především …více
Abstract:
In my thesis I focused on the evaluation of my art works from the perspective of the author in the context of culture. The aim of the thesis was to examine and interpret the didactic point of view of the process of reasoning about the value of art works from the viewpoint of the author of the work and critical assessors of the work. The thesis is divided into four parts: theoretical, methodological …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HALLEROVÁ, Ivana. Hodnocení a hodnota výtvarné práce z pohledu jejího autora v kontextu kultury. Plzeň, 2016. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / VVJ