Bc. Jiří Raida

Diplomová práce

Politicko - ekonomický cyklus ČR a politika zaměstnanosti

Political business cycle and employment policy
Anotace:
Tato diplomová práce vychází z původní teorie A. Downse. Základní hypotéza je, že vláda je schopna ovlivnit průběh hospodářského cyklu (jako nositel fiskální politiky) a tudíž má možnost ovlivnit výkonnost ekonomiky (makroekonomické ukazatele – v našem případě nezaměstnanost). Pozitiva tohoto vlivu vlády využívají ve svůj prospěch a chovají se tak, aby maximalizovaly počet hlasů v následujících volbách …více
Abstract:
This thesis is based on the original theory A. Downs. The basic hypothesis is that the government is able to influence the business cycle (as the bringer of fiscal policy or fiscal authority) and therefore has the opportunity to influence the performance of the economy (macroeconomic indicators - unemployment in our case). Positive use of government influence in their favor and act to maximize the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií