Theses 

Sexuální identita: Homosexuální orientace vs. Homosexuální chování – Tereza LAVIČKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Tereza LAVIČKOVÁ

Bakalářská práce

Sexuální identita: Homosexuální orientace vs. Homosexuální chování

Sexual identity: Homosexual Orientation vs. Homosexual Behaviour

Anotace: Práce se zabývá výzkumem jednání v oblasti genderu a sexuality se zaměřením na problematiku koncepce určování sexuální identity a potřebám vlastního vnímání. Konkrétně pak analýzou a rozlišením homosexuálního chování a homosexuální orientace u žen. Cílovou skupinou se staly dívky a ženy ve věkovém rozmezí 20- 50 let, se kterými se pracovalo formou zúčastněného pozorování a polostrukturovaných rozhovorů.

Abstract: This work deals with conduct research in the field of gender and sexuality with a focus on the concept of determining sexual identity and the needs of their own perception. Especially, the analysis and differences between homosexual behavior and homosexual orientation in women. The target group are girls and women ranging in age from 20 to 50 years, with whom had been worked through the participant observation and semi-structured interviews.

Klíčová slova: sexuální identita, pohlaví, gender, poruchy sociálně-kulturního osvojení genderové role a identity, heterosexualita, homosexualita, partnerské vztahy lesbických žen, lesbické vztahy a rodičovství

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2013
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lenka Jakoubková Budilová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=51749 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

Jak správně citovat práci

LAVIČKOVÁ, Tereza. Sexuální identita: Homosexuální orientace vs. Homosexuální chování. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 06:41, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz