Lenka Oláhová

Bakalářská práce

Gender analýza a gender role v knihách Betty MacDonaldové "Vejce a já" a "Kdokoliv může dělat cokoliv"

Gender analysis and gender roles in "The Egg and I" and "Anybody Can Do Anything" by Betty MacDonald
Abstract:
This work is aimed to explain the central importance of gender analysis and to investigate gender roles, social status and economic position of women in the United States of America in the first half of the 20th century. Another aim of this paper is to demonstrate representation of such roles and positions of women in two books by Betty MacDonald The Egg and I and Anybody Can Do Anything.
Abstract:
Tato práce je zaměřena na vysvětlení zásadního významu genderové analýzy a zkoumání genderových rolí, sociální statutu a ekonomického postavení žen ve Spojených státech amerických v první polovině 20. století. Dalším cílem této práce je demonstrovat ukázky těchto rolí a postavení žen ve dvou knihách od Betty MacDonald Vejce a já a Kdokoli může dělat cokoli.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2014
  • Vedoucí: Daniel Paul Sampey, MFA

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Oláhová, Lenka. Gender analýza a gender role v knihách Betty MacDonaldové "Vejce a já" a "Kdokoliv může dělat cokoliv". Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická