Bc. et Bc. Andrea Sibová

Diplomová práce

Les personnages de Marc Levy

Marc Levy s characters
Abstract:
Marc Levy is one of the most successful modern French author. His books and especially characters exhibit specific attributes, which are reflected in his work and analysed in this study. Levy´s novels are useful during French classes, because of appropriate language level and topic selection.
Abstract:
Marc Levy je jeden z nejúspěšnějších současných francouzských autorů. Jeho díla a zejména jeho postavy vykazují jisté charakteristické rysy, které se odráží v jeho dílech a které zkoumá tato práce. Levyho romány svou tematickou i jazykovou přístupností nabízí využití ve výuce francouzského jazyka.
 
 
Jazyk práce: francouzština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marcela Poučová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta