Bc. Josef CHLUPATÝ

Diplomová práce

DROGOVÁ ZÁVISLOST NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH A PREVENCE PROTI JEJÍMU VÝSKYTU

DRUG ADDICTION IN SECONDARY SCHOOLS AND PREVENTION AGAINST ITS OCCURRENCE
Anotace:
Diplomová práce s názvem ? Drogová závislost na středních školách a prevence proti jejímu výskytu? nám v první kapitole stručně popisuje základní terminologii, od které se odvíjí další výklad práce. V druhé kapitole je obecně popsána závislost a její členění. Tato kapitola je také zaměřena na drogy, které mládež užívá nejčastěji. V další kapitole se zabývám obdobím dospívání a změnami, které vznikají …více
Abstract:
The thesis titled "Drug addiction in secondary schools and prevent its occurrence" to us in the first chapter briefly describes the basic terminology, which is derived from another interpretation of the work. The second chapter describes the general dependence and its breakdown. This chapter also focuses on drugs that teenagers use most often. The next chapter deals with adolescence and the changes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2013
Zveřejnit od: 5. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 4. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Hana Kubíčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHLUPATÝ, Josef. DROGOVÁ ZÁVISLOST NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH A PREVENCE PROTI JEJÍMU VÝSKYTU. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta