Theses 

Strategická analýza organizace – Bc. Alena Kalousková, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Alena Kalousková, DiS.

Diplomová práce

Strategická analýza organizace

Strategical analyze organization

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá strategickou analýzou organizace. V teoretické části práce řeší teoretické otázky, jako je objasnění pojmů strategické řízení, strategický management, strategická analýza, vnější analýza makro a mikrookolí, vnitřní analýza, analýza zájmových skupin, SWOT analýza, volba budoucí strategie, realizace strategie a další s tímto související problematiky. V praktické části se už potom práce zaměřuje na provedení strategické analýzy v konkrétní příspěvkové organizaci. Je zde popsána charakteristika zkoumané organizace, provedena vnější analýza makro a mikrookolí organizace, vnitřní analýza organizace, SWOT analýza a v konečné fázi návrh strategie pro zkoumanou organizaci.

Abstract: This thesis deal with strategic analysis organization planning. This thesis deal with strategic analysis organization planning. In theoretic volume of work smoothing - out theoretic questions, such as illumination conceptions strategic reflector control, strategic management, strategic analysis, outer analysis macro plus micro - surroundings, inner analysis, analysis special - interest groups, SWOT analysis, option future policy, realization policy and next herewith related problems. In practical parts already then work survey on fulfilment strategic analysises in concrete contributory organization planning. Is here circumscribed rating surveyed organization planning, effected outer analysis macro plus micro - surroundings organization planning, inner analysis organization planning, SWOT analysis plus in final phase proposal policy for surveyed organization planning.

Klíčová slova: Strategické řízení, strategický management, strategická analýza, podniková strategie, prostředí managementu, vnější prostředí, makrookolí, sociální okolí, politické a legislativní okolí, mikrookolí, Porterův model pěti konkurenčních sil, vnitřní analýza, marketing, vědeckotechnický rozvoj, řízení lidských zdrojů, informační systém, podniková infrastruktura, analýza zájmových skupin, SWOT analýza, budoucí strategie, realizace strategie. Strategic reflector control, strategic management, strategic analysis, business policy, environment management, outdoor environment, macro, surroundings, social surroundings, political plus legislative surroundings, micro, Porterův mock, up five of competition coaming, inner analysis, scientific and technical development, human resource management, information system, business infrastructure, analysis special, interest groups, SWOT analysis, future policy, realization policy.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Vaňák
  • Oponent: Ing. Viktor Hrdina, MBA

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 22:54, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz