Bc. Xiwen Yu

Bakalářská práce

Diversity Management and Human Resource Management Measures in Multinational Corporations

Diversity Management and Human Resource Management Measures in Multinational Corporations
Anotace:
Od poloviny 80. let 20. století se ve Spojených státech objevilo a nabralo na síle koncept rozmanitosti jako koncept. Nyní v 21. století, se zlepšením vzájemné závislosti světové ekonomiky, jsou podniky stále více inkluzivní při náboru talentů. Organizační struktura talentů v podnicích také postupně prezentuje vývojový trend rozmanitosti. Tomuto problému řízení rozmanitosti a řízení lidských zdrojů …více
Abstract:
Since the mid-1980s, diversity management as a concept has emerged and gained momentum in the United States. Now in the 21st century, with the improvement of the interdependence of the world economy, enterprises are more and more inclusive in recruiting talents. The organizational structure of talents in enterprises also gradually presents the development trend of diversity. This issue of diversity …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2021
  • Vedoucí: MSc Mirela Moldoveanu
  • Oponent: Ing. Lenka Farkačová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Business Management and Corporate Finance & Bachelor of Science in Business Administration