Monika Vajnerová

Bakalářská práce

Strategic analysis of the selected company

Strategická analýza vybrané společnosti
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je provést strategickou analýzu maloobchodního řetězce BILLA, spol. s.r.o. a základě jejích výstupů formulovat strategická doporučení. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou popsány typické nástroje, metody a postupy, které zkoumají vlivy vnějšího prostředí a vnitřní zdroje podniku. V praktické části je nejprve vypracována analýza PESTLE …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to analyse the strategy of the Czech grocery retailer BILLA Ltd. and to formulate strategic suggestions based on the outputs of the strategic analysis. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part includes common strategic models and methodology which are used for strategic analysis. The practical part includes, firstly, the PESTLE …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 2. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
  • Vedoucí: Jindřich Špička
  • Oponent: Josef Krause

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/70194

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management