Ing. Patrik Drhlík

Diplomová práce

Strojové učení a Datamining

Machine learning and Datamining
Anotace:
Práce je příspěvkem ke studiu formátu MOOC kurzů. Popisuje existující MOOC portály a osobní zkušenost z kurzu Machine Learning na portále Coursera. Na základě tohoto kurzu jsou v práci analyzovány metody supervizovaného strojového učení lineární regrese, logistická regrese, neuronové sítě a support vector machines (SVM). Výsledkem práce je výukový program pro experimentování s lineárním SVM s jednou …více
Abstract:
The thesis is a contribution to studying the MOOC format. It describes existing MOOC portals and a personal experience from the Machine Learning course on Coursera. It contains an analysis of supervised machine learning methods based on the Machine Learning course. Namely linear regression, logistic regression, neural networks and support vector machines (SVM). The result of the thesis is an educational …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Klára Císařová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Drhlík, Patrik. Strojové učení a Datamining. Liberec, 2015. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Technická univerzita v Liberci

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Informační technologie

Práce na příbuzné téma