Mgr. Michal Mužík

Disertační práce

Authoritarianism and restricted democracy: Perceived threat, anxiety and anger

Authoritarianism and restricted democracy: Perceived threat, anxiety and anger
Anotace:
Tato disertační práce se zaměřuje na souvislosti mezi autoritářstvím, vnímanou hrozbou, emocemi a restriktivními postoji. Autoritářství vychází z konceptu pravicového autoritářství (RWA), které je v současné době považováno za nejvíce prozkoumanou dimenzi autoritářství. Emoce jsou studovány z pohledu Teorie afektivní inteligence (AIT), která se zaměřuje především na roli úzkosti, hněvu a entusiasmu …více
Abstract:
The main focus of this dissertation is the association between authori-tarianism, perceived threat, emotions, and restrictive attitudes. Author-itarianism is based on right-wing authoritarianism (RWA), which is currently considered the most studied dimension of authoritarianism. Emotions are studied from the viewpoint of Affective intelligence theo-ry (AIT), which focuses mainly on the role of anxiety …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 3. 2023
  • Vedoucí: doc. Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. František Baumgartner, CSc., doc. Mgr. Miroslav Popper, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií