Bc. Jakub Dóczy

Bakalářská práce

Modernizace aparatury pro spektroskopické měření tloušťky vrstev v čistých prostorách

Device for layer thickness measurement by optical spectroscopy in clean room
Abstract:
Thesis is aimed at automatization of spectroscopic measurement of thin film thickness and motorization of table for movement of sample. Modernization of equipment was designed and completed for automation of measurement along with a control program. Some of the methods for deposition of thin films and principles of contol and function of stepper motors. Subsequently, modernization of equipment and …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zameriava na automatizáciu spektroskopického merania hrúbky tenkých priehľadných vrstiev a motorizáciu stolčeka pre posuv vzorky. Bola navrhnutá a zrealizovaná modernizácia súčasnej aparatúry spolu s programom na jej ovládanie. V teoretickej časťi sú popísané niektoré metódy výroby tenkých priehľadných vrstiev a princípy ovládania a fungovania krokových motorov. Následne sú popísané …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Mikulík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Fyzika / Fyzika

Práce na příbuzné téma