Mgr. Kristina Kolářová

Bachelor's thesis

Stavba kambrických vulkanitů barrandienu na vybraných lokalitách

Fabric of Cambrian volcanic rocks in Barrandian on selected localities
Anotácia:
Podle naměřených kompasových dat ploch toku magmatu křivoklátsko-rokycanského vulkanického komplexu jsou plochy toku magmatu ukloněny na J–JV. Předpokládá se, že přívodní drahou je tzv.sýkořický porfyr. Na základě AMS v sýkořickém porfyru byla však zjištěna velice nízká magnetická susceptibilita, která kontrastuje s vyšší susceptibilitou z odebraných vzorků kyselých typů hornin uvnitř křivoklátsko …viac
Abstract:
Base on directional data, magmatic foliation in Křivoklát-Rokycany Volcanic Complex is slightly dipping to the S–SE. A feeding structure of the complex was a dyke of Sýkořice ryolithe. Magnetic susceptibility of Sýkořice ryolithe was found very low, which is in contrast to higher susceptibility obtaining from samples of acid type of rocks in central „Křivoklát-Rokycany“ Volcanic Complex.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2010
  • Vedúci: doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta