Michaela HÁJKOVÁ

Bakalářská práce

Magnetická susceptibilita a ztráta hmotnosti žíháním sedimentů malých vnitrohorských jezerních pánví

Magnetic susceptibility and loss on ignition of sediments from small intramontane lacustrine basins
Anotace:
Metody měření magnetické susceptibility a ztráty hmotnosti žíháním sedimentů jsou často využívány v oblasti výzkumu životního prostředí, jehož změny jsou odraženy právě v sedimentárních záznamech různých typů. Na sedmi lokalitách z oblasti Vnějších Západních Karpat byly pomocí těchto metod i) upřesněny litologické popisy sedimentárních profilů (na lokalitách Velké Karlovice a Girová), ii) zaznamenány …více
Abstract:
Methods of determination of sediment weight loss on ignition and magnetic susceptibility are commonly used in environmental research, because environmental changes are reflected in sedimentary records and can be traced through sedimentary characteristics. On seven case studies from Outer Western Carpathians were (using these methods) i) specified lithological description of sedimentary profiles, ii …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 6. 2012
Zveřejnit od: 20. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 8. 2012
  • Vedoucí: RNDr. Veronika Smolková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HÁJKOVÁ, Michaela. Magnetická susceptibilita a ztráta hmotnosti žíháním sedimentů malých vnitrohorských jezerních pánví. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta