BcA. Zuzana Brdíčková

Bakalářská práce

Personalistika v divadlech s operním provozem v ČR

Personnel management in theatres with operatic activity in the Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce "Personalistika v divadlech s operním provozem v ČR" porovnává teoretickou personalistiku s personalistickou praxí v divadlech s operním provozem. Teoretická personalistika je podložená odbornou literaturou a příslušnými právními předpisy. Praktická část je vypracovaná na základě kvalitativního výzkumu, a to formou polostrukturovaného rozhovoru se pracovnicemi personálního oddělení …více
Abstract:
Diploma thesis "Personnel management in theatres with operatic activity in Czech republic" compares theoretical personnel management with theatres with operatic activity practice. Theoretical personnel management is based on reference from books and appropriate statutory instruments. Practical part is made on the basis of qualitative research in the form of semistructured interview with employees in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Jana Vondráčková
  • Oponent: Mgr. Nora Lastovecká, doc. Ing. MgA. Lucie Šilerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/fyhg0/