Nicola BALOGHOVÁ

Bakalářská práce

Sociologie turismu a konstrukce kolektivních identit ve světě pozdní modernity

Sociology of tourism and collective identities construction in the world of late modernity
Anotace:
Cílem zamýšlené bakalářské práce je prozkoumat platnost teze Zygmunta Baumana, že v době tzv. tekuté modernity ztrácejí kolektivní identity svou samozřejmost a že se jejich produkce a reprodukce stává nesnadným úkolem. Tato platnost bude prozkoumána v rámci dílčí případové studie týkající se vztahu mezi turismem a národními či areálovými autoidentifikacemi, tedy kolektivními identitami v subjektivním …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to examine the validity of Zygmunt Bauman thesis, which states that at the time of liquid modernity, collective identities lose their obviousness and their production and reproduction becomes a difficult task. This validity will be examined in the context of a partial case study concerning the relationship between tourism and the national or areal self-identifications …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: dr hab. Jan Kajfosz

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BALOGHOVÁ, Nicola. Sociologie turismu a konstrukce kolektivních identit ve světě pozdní modernity. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta