Lucie Fainová

Diplomová práce

Analýza faktorů ovlivňujících regionální diferenciaci podpory a implementaci prioritní osy Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Operačního programu Zaměstnanost v programovém období 2014–2020

Analysis of Factors Affecting Regional Differentiation of Support and Implementation of Priority Axis Supporting Employment and Workforce Adaptability of the Operational Program Employment in the Program Period 2014-2020
Anotace:
Diplomová práce se zabývá projekty v rámci první prioritní osy Podpora zaměstnanosti a adaptability Operačního programu zaměstnanost v programovém období 2014–2020. Cílem diplomové práce je zhodnocení faktorů a souvislostí ovlivňujících regionální diferenciaci realizovaných projektů z Operačního programu Zaměstnanost v programovém období 2014–2020, které byly podpořeny z první prioritní osy – Podpora …více
Abstract:
The diploma thesis deals with projects within the first priority axis Supporting employment and workforce adaptability of the Operational Program Employment in the program period 2014-2020. The aim of the thesis is to evaluate the factors and contexts affecting the regional differentiation of implemented projects from the Operational Program Employment in the program period 2014-2020, which were supported …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 1. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 2. 2023
  • Vedoucí: Martin Pělucha
  • Oponent: Jana Kouřilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/88649