Lucie Fainová

Master's thesis

Analýza faktorů ovlivňujících regionální diferenciaci podpory a implementaci prioritní osy Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Operačního programu Zaměstnanost v programovém období 2014–2020

Analysis of Factors Affecting Regional Differentiation of Support and Implementation of Priority Axis Supporting Employment and Workforce Adaptability of the Operational Program Employment in the Program Period 2014-2020
Abstract:
Diplomová práce se zabývá projekty v rámci první prioritní osy Podpora zaměstnanosti a adaptability Operačního programu zaměstnanost v programovém období 2014–2020. Cílem diplomové práce je zhodnocení faktorů a souvislostí ovlivňujících regionální diferenciaci realizovaných projektů z Operačního programu Zaměstnanost v programovém období 2014–2020, které byly podpořeny z první prioritní osy – Podpora …more
Abstract:
The diploma thesis deals with projects within the first priority axis Supporting employment and workforce adaptability of the Operational Program Employment in the program period 2014-2020. The aim of the thesis is to evaluate the factors and contexts affecting the regional differentiation of implemented projects from the Operational Program Employment in the program period 2014-2020, which were supported …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 1. 2023

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 2. 2023
  • Supervisor: Martin Pělucha
  • Reader: Jana Kouřilová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/88649