Mgr. Michaela Krafčíková, Ph.D.

Doctoral thesis

Charakterizace nukleových kyselin v komplexním prostředí živých buněk pomocí in-cell NMR spektroskopie

Characterization of nucleic acids in the complex environment of living cell using in-cell NMR spectroscopy
Abstract:
Každý organismus se skládá z biomolekul, které jsou odpovědné za správnou funkci jeho buněk. Konvenční metody pro analýzu biomolekul však nejsou prováděny v jejich přirozeném prostředí. Informace o důležitých strukturních a funkčních vlastnostech biomolekul jsou tím zcela ztraceny. Biomolekuly uvnitř živých buněk jsou ovlivňovány širokou škálou faktorů prostředí, jako je teplota, molecular crowding …more
Abstract:
Each organism consists of biomolecules, which are responsible for the proper function of its cells. However, the conventional methods for biomolecule analysis are not conducted in their native context. Consequently, information on biomolecules' important structural and functional features is entirely lost. Biomolecules inside the living cells are influenced by a broad range of environmental factors …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 5. 2021
  • Supervisor: doc. Mgr. Lukáš Trantírek, Ph.D.
  • Reader: PhD Enrico Luchinat, May Khanna, PhD

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta