Bc. Ladislav ZAPLETAL

Diplomová práce

Mechanické a fyzikální vlastnosti kompozitů na bá-zi akrylátových vysoce plněných matric

Mechanical and Physical Properties of Composites Based on High-filled Acrylate Matrix
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vlivem různého plnění matrice kompozitů na mechanické a fyzikální vlastnosti. Práce obsahuje úvod do problematiky kompozitních materiálů, rozdě-lení jednotlivých komponentů kompozitů a jednotlivé technologie výroby kompozitních materiálů. Praktická část je zaměřena na mechanické a fyzikální zkoušky, mechanické zkoušky tahové a ohybové, kdy byly použity kompozity s 25 hm. …více
Abstract:
This thesis examines the influence of various performance matrix on the mechanical and physical properties. The work includes introduction to composite materials, the distribution of individual components and various composites manufacturing technology of composite materials. The practical part is focused on mechanical and physical tests, mechanical tensile and bending tests, which were used in composites …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2012
Zveřejnit od: 18. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Soňa Rusnáková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZAPLETAL, Ladislav. Mechanické a fyzikální vlastnosti kompozitů na bá-zi akrylátových vysoce plněných matric. Zlín, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe