Bc. Libor Pazdera

Master's thesis

Označování alergenů na potravinách a pokrmech z pohledu spotřebitele

Allergen labeling on foods and dishes from a consumer perspective
Abstract:
Diplomová práce se zabývá označováním alergenů na potravinách a pokrmech z pohledu spotřebitele. Teoretická část se zabývá jednotlivými imunopatologickými reakcemi a potravinovou alergií včetně diagnostiky, projevů a léčby. Dále se zabývá jednotlivými potravinovými alergeny a vztahy mezi nimi. V neposlední řadě uvádí označování alergenů na potravinách a pokrmech uvedených v legislativě. Praktická část …more
Abstract:
The thesis deals with the labeling of allergens on food and meals from a consumer perspective. The theoretical part deals with particular immunopathological reactions and food allergy, including diagnosis, symptoms and treatment. It also deals with the particular food allergens and the relations between them. Finally, it provides the labeling of allergens on food and meals specified in the legislation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Aleš Peřina, Ph.D.
  • Reader: MVDr. Halina Matějová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Master programme / field:
Specializations in Health Science / Dietitian

Theses on a related topic