Mgr. Zbyněk Štěrba, Ph.D.

Doctoral thesis

Objektivizace a optimalizace hodnocení kartografické symboliky pro mapy v krizovém řízení

Objectification and optimization of the evaluation of cartographic symbology for maps in crisis management
Abstract:
Disertační práce je zaměřena na hodnocení map pro krizové řízení. Problematika hodnocení těchto specifických map je nahlížena především z hlediska jejich celkové použitelnosti, přičemž jsou podrobně rozebrány všechny aspekty, které její úroveň významně ovlivňují. V úvodní teoretické části jsou nejdříve vymezeny hlavní i dílčí cíle práce a použité metody. Poté je celá problematika zasazena do rámce …more
Abstract:
This thesis is focused on evaluation of maps for crisis management. The evaluation of the maps is primarily based on usability analysis that includes all relevant aspects. In the first part of the thesis main and partial objectives and methods are specified. The issues of map usability are set to the framework of theoretical cartography that shows some possible approaches to the evaluation of cartographic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 10. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 11. 2012
  • Supervisor: prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
  • Reader: doc. Ing. Marian Rybanský, CSc., prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta