Bc. Vojtěch BLAŽEJ

Diplomová práce

Maďarské politické strany ve slovenském stranickém systému

Hungarian political parties in the Slovak party system
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou maďarských politických ve slovenském stranickém systému. Jejím cílem byla komplexní analýza postavení maďarských stran ve slovenském stranickém systému po roce 1989. Práce vychází z teorií konfliktních linií, teorií stranických systémů a typologie etnických a regionálních stran. Součástí je historický exkurz, který upozorňuje na problematické body soužití Slováků …více
Abstract:
The thesis is dealing with the issue of hungarian political parties in slovakian party system. The aim was a comprehensive analysis of the positon of hungarian parties in slovakian party system after 1989. The thesis is based on cleavages theories, theories of party systems and on the typology of ethnical and regional parties. Part of the thesis is a historical excursion that highlights the problematic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2013
Zveřejnit od: 12. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Monika Šumberová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BLAŽEJ, Vojtěch. Maďarské politické strany ve slovenském stranickém systému. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta