Ondřej FRYDRYCH

Bachelor's thesis

Fenomenologie smíchu, humoru a komična

Phenomenology of laughter, humor and comic
Abstract:
Tato bakalářská diplomová práce zachycuje fenomén smíchu a okruhy se smíchem spojené. Na samotný smích nazírá z mnoha úhlů. Od historického pohledu, přes sociální, až po teoretický, v rámci tří nejvýraznějších a nejznámějších teorií. Název práce Fenomenologie smíchu, humoru a komična odkazuje na oblasti, které jsou se smíchem spojeny. Tyto oblasti pak zkoumá jednotlivě, dává je do kontextu a spojitosti …more
Abstract:
This thesis deals with the phenomenon of laughter and areas associated with laugh. It sees laugh from different angles. From a view of historical perspectives, through social, and the theoretical point of view, and in perspective of three most prominent and best-known theories. Title of thesis Phenomenology of laughter, humour and comedy refers to topics that are asso-ciated with a laugh. These areas …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 1. 2016
Accessible from:: 4. 1. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 2. 2016
  • Supervisor: Dr. phil. Lenka Naldoniová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

FRYDRYCH, Ondřej. Fenomenologie smíchu, humoru a komična. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.1.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 4. 1. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

University of Ostrava

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Philosophy / Philosophy