Bc. Eva Svobodová

Bakalářská práce

Femininity in the Life and Works of Oscar Wilde

Femininity in the Life and Works of Oscar Wilde
Anotace:
Práce obsahuje analýzu dvou divadelních her a jedné novely od Oscara Wilda. Tato díla jsou rozebrána z pohledu příběhu a postav a porovnána s několika situacemi a lidmi v autorově životě. Hlavní zaměření textu je na ženské postavy a prvky, které byly takto přeneseny ze životních zkušeností do literatury. Teoretická část práce obsahuje stručný souhrn Wildova života, praktická pak samotnou analýzu.
Abstract:
This thesis contains an analysis of two theatre plays and one novel by Oscar Wilde. The storyline and characters of each work are analysed in relation to people and situations present in the author's life. The main focus of this thesis are the women and femininity that were brought over by Wilde from his experiences into his literary work. The theoretical part of this thesis includes a short summary …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 2. 2021
  • Vedoucí: Ph.D. Stephen Paul Hardy
  • Oponent: Mgr. Dominika Dovčíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta