Bc. Hana Veselá

Bakalářská práce

Firemní kultura v nadnárodní společnosti

Company culture in multinational company
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá dvěma firemními kulturami v rámci jedné společnosti. Cílem je vymezit odlišnosti těchto prostředí a posoudit, zda způsobují rozdíly v míře spokojenosti zaměstnanců v porovnávaných kulturách. Firemní kultura každé organizace je specifická a její zkoumání poměrně složité. Silná a správně nadefinovaná organizační kultura je významným zdrojem motivace a spokojenosti zaměstnanců …více
Abstract:
This thesis deals with two corporate cultures within one organization. The objective is to define differences of the cultures and consider whether they cause differences in satisfaction rate of employees in compared cultures. Corporate culture of each organisation is specific and its research rather complex. Strong and correctly defined organisational culture is a significant source of employee motivation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Oponent: Mgr. Evžen Staněk

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace