Theses 

Domácí násilí - Povědomí tř. učitelů ZŠ v Olomouci o domácím násilí – Bc. Michaela BANDYOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Michaela BANDYOVÁ

Diplomová práce

Domácí násilí - Povědomí tř. učitelů ZŠ v Olomouci o domácím násilí

Domestic violence and awareness of students in grades elementary school

Anotace: Diplomová práce se zabývá problematikou domácího násilí a povědomím třídních učitelů ZŠ v Olomouci o domácím násilí.. Diplomová práce je rozdělená na 2 části teoretickoua empirickou. Teoretická část se zabývá domácím násilím a obětí domácího násilí v obecné rovině. Důležitou kapitolou v teoretické části je kapitola "Řešení a pomoc", která se věnuje jednotlivým institucím a orgánům, které přijdou do styku s osobou ohroženou domácím násilím i dětmi, které jsou svědky domácí násilí. Kapitola "Škola a domácí násilí", se zabývá základními školami a rolí učitele při domácím násilím. Jak mohou učitelé odhalit, že jejich žák vyrůstá v rodině, kde probíhá domácí násilí a jak mu pomoci. Empirická část se zabývá šetřením. Šetření je zaměřeno na třídní učitele základních škol v Olomouci a jejich povědomí o domácím násilí a možnostech, jak se v jednotlivých případech zachovat.

Abstract: This thesis deals with the problem of domestic violence awareness class masters in Olomouc on domestic violence .. The thesis is divided into two parts - theoretical and empirical. The theoretical part deals with domestic violence and victims of domestic violence in general. An important chapter in the theoretical part of the chapter "Solving and assistance", dedicated to individual institutions and bodies that come into contact with people affected by domestic violence and children who witness domestic violence. The chapter "The school and domestic violence", deals with the elementary schools and the role of teachers in domestic violence. How can teachers discover that their student growing up in a family where there is domestic violence and how to help him. The empirical part deals with the investigation. The investigation is focused on the class teachers of primary schools in Manchester and their awareness of domestic violence and possibilities in individual cases to maintain.

Klíčová slova: Domácí násilí, osoba ohrožená domácím násilím, děti jako svědci domácího násilí, viktimizace, Policie ČR vykázání, intervenční centra, OSPOD, předběžné opatření, základní škola a domácí násilí, oznamovací povinnost, bezpečnostní plán, prevence na základních školách.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2014
  • Zveřejnit od: 26. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Vladimíra Kocourková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.6.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 6. 2014 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

BANDYOVÁ, Michaela. Domácí násilí - Povědomí tř. učitelů ZŠ v Olomouci o domácím násilí. Olomouc, 2014. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 03:07, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz