Bc. Jan Bernášek

Bakalářská práce

Náboženská pouť v současném sociologickém bádání

Religious pilgrimage in contemporary sociological study
Anotace:
Tato práce se zabývá fenoménem náboženských poutí a pokouší se zmapovat základní směry, jimiž se současné bádání o poutnictví ubírá. Nejprve je představen turnerovský model, založený na konceptech liminarity a communitas, který znamenal po jistou dobu takřka paradigmatický přístup k poutnictví a je stále využívána jako jeden z nástrojů k analýze náboženských cest. Dále je pozornost věnována podobám …více
Abstract:
This thesis deals with the phenomenon of pilgrimage and it tries to map out basic approaches of the current pilgrimage research. First, the Turner approach is introduced. This model is based on the concepts of liminarity and communitas. This approach was, for a certain period of time, equaled with the paradigm about pilgrimages and is still being used as one of the main tools for pilgrimage analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 1. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Roman Vido, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Šárka Syslová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií