Iva CIBULKOVÁ

Diplomová práce

Zážitková pedagogika v tělesné výchově na 2. stupni základní školy

Educational pedagogy and itś application in the adults education
Anotace:
Diplomová práce si klade za cíl přiblížit problematiku zážitkové pedagogiky na základě odborné literatury. Cílem diplomové práce je definovat a ve výzkumné části práce navrhnout v souladu s rámcově vzdělávacím programem modelové hodiny, ve kterých použiji cíle zážitkové pedagogiky. Tyto postupy se ověří zpětnou vazbou v praxi, při výuce tělesné výchovy na 2. stupni základní školy.
Abstract:
The thesis aims to bring the issue of experiential education based on scientific literature. The thesis aims to define and research in the work in accordance with the framework curriculum model lessons, which will use the goals of experiential education. These procedures shall be verified in practice, feedback, teaching physical education for primary school.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2010
Zveřejnit od: 16. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Miriam Prokešová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CIBULKOVÁ, Iva. Zážitková pedagogika v tělesné výchově na 2. stupni základní školy. Ostrava, 2010. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.12.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 12. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta