Jakub Maňka, DiS.

Bakalářská práce

Potenciál rozvoje Euroregionu Glacensis v rámci přeshraniční spolupráce České republiky a Polska

Development Potential of the Glacensis Euroregion Within the Framework of Cross-Border Cooperation on the Czech-Polish Border
Anotace:
Stěžejním tématem této bakalářské práce je přeshraniční spolupráce v rámci České republiky a Polska se zaměřením na euroregion Glacensis. Práce se zabývá charakteristikou euroregionu Glacensis, vymezením jeho území, cíli, historickými aspekty vzniku, právním charakterem a zdroji finančních příjmů. Další důležitou částí této práce je detailní popsání podpůrných programů přeshraniční spolupráce, uvedení …více
Abstract:
The main topic of this bachelor thesis is cross-border cooperation within the Czech Republic and Poland with a focus on the Euroregion Glacensis. The work deals with the characteristics of the Euroregion Glacensis, the definition of its territory, objectives, historical aspects of its origin, legal nature and sources of financial income. Another important part of this bachelor thesis is a detailed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Boris Navrátil, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Maňka, Jakub. Potenciál rozvoje Euroregionu Glacensis v rámci přeshraniční spolupráce České republiky a Polska. Havířov, 2021. bakalářská práce (Bc.). Vysoká škola PRIGO, z.ú.. Rektorát

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola PRIGO, z.ú., Rektorát