František Podrazil

Bakalářská práce

Implementace Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v malém měřítku

Small-scale ITIL (Information Technology Infrastructure Library) Implementation
Anotace:
Tato práce představuje knihovnu ITIL 2011 a její jednotlivé části. Podrobněji se zaměřuje na pojem "Best Practices". Popisuje možnosti využití této metodiky pro podniky s malým IT oddělením a možnosti implementace součástí ITIL a standardizace procesů v těchto podnicích. Cílem je zpracování obecných zásad implementace a upozornění na nejčastější chyby. Praktická část analyzuje aktuální stav řízení …více
Abstract:
This bachelor thesis presents ITIL 2011 library, its individual parts and also focuses on the concept of "Best Practices". This thesis describes the possibility of utilization ITIL framework for companies with small IT department and opportunities of standardization of processes. Objective is processing of general principles for implementation and revelation of the most common mistakes during implementation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2015
Zveřejnit od: 3. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Lukáš Králík

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Podrazil, František. Implementace Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v malém měřítku. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.6.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 6. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe