Theses 

Měřitelnost a reportování podle klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI’s) v řízení IT služeb (ITSM) – Bc. Filip Pražák

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Filip Pražák

Diplomová práce

Měřitelnost a reportování podle klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI’s) v řízení IT služeb (ITSM)

Measurement and reporting by Key Performance Indicators (KPI's) in IT Service Management (ITSM)

Anotace: Diplomová práce se zabývá tématikou neustálého zlepšování služeb v oblasti reportování. První tři kapitoly představují teoretická východiska vycházející z odborné literatury. Čtvrtá kapitola se zabývá analýzou současných ALVAO reportů a návrhem nových. Na základě informací zjištěných během diplomové práce byly vytvořeny nové reporty, které se během příštího roku zapracují do produktu ALVAO Service Desk.

Abstract: The Master thesis deals with continual service improvement in reporting. The first three chapters present theoretical issues based on technical literature. The fourth chapter deals with analysis of present ALVAO reports and drafts of new ones on the basis of information obtained during elaboration of the Master thesis, new reports were created which will be incorporated in the ALVAO Service Desk during the next year.

Klíčová slova: ITIL, ITSM, nejlepší praktiky, měření, reportování, neustálé zlepšování služeb, Demingův cyklus

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2018
  • Vedoucí: Ing. Aleš Studený
  • Oponent: Ing. Leonard Walletzký, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 04:46, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz