Bc. Luděk Jirka

Bakalářská práce

Česko-německé vztahy: Přátelství na částečný úvazek? Komparativní výzkum v Aši

Czech-German Relations: Part - time Friendship? Comparative Research in Aš
Anotace:
Tato práce se zabývá stavem česko-německých vztahů ve městě Aš v Karlovarském kraji na západě Čech. Podstatná je tragická minulost a současná spolupráce. Hlavním tématem je otázka česko-německého přátelství či nepřátelství v současné době.
Abstract:
This thesis is concerned with the bohemian-german relationships in the town of Aš in the Karlovarský region in the western Bohemia. Important is the tragical history and the contemporary cooperation. The main topic is the question of the bohemian-german friendship and hostility at the present time.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2009
  • Vedoucí: prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Jirka, Luděk. Česko-německé vztahy: Přátelství na částečný úvazek? Komparativní výzkum v Aši. Pardubice, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Sociologie / Sociální antropologie