Ivo Hána

Diplomová práce

Digitální radiokomunikační systémy Tetrapol a Tetra

Digital Radiocommunication Systems Tetrapol and Tetra
Anotace:
HÁNA, I. Digitální radiokomunikační systémy Tetrapol a Tetra. Diplomová práce, Ostrava, VŠB-TU, FBI, 2009, 82 s.Diplomová práce se zabývá popisem a porovnáním digitálních radiokomunikačních systémů Tetrapol a Tetra.V první části jsou uvedeny současně používané digitální radiokomunikační systémy ve světě a v Evropě.V dalších částech jsou podrobněji popsány digitální radiokomunikační systémy Tetrapol …více
Abstract:
HÁNA, I. Digital radio-communication systems Tetrapol and Tetra. The Diploma thesis, Ostrava, VŠB-TU, FBI, 2009, 82 p.Diploma thesis deals with the description and comparition of the digital radio–communication systems Tetrapol and Tetra.In the first part I specify contemporary used digital radio-communication systems in the world and Europe.In further parts the digital radio-communication systems …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Aleš Dudáček
  • Oponent: František Zadina

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu

Práce na příbuzné téma